Mariehøj, kulturcenter i Rudersdal kommune.


Fremtidens Mariehøj tegner en klar profil i landskabet. Med en ny foyer får kulturcentret både et ansigt, som byder Rudersdals borgere indenfor, og et hjerte, som kan samle og synliggøre husets mange brugere og aktiviteter.


Kulturcentret smelter sammen med det grønne landskab: det bygger bro mellem ankomstområdets kulturplads og Mariehøjs smukke baghave, åbner sig for omgivelserne og indlemmer de grønne kvaliteter i husets aktiviteter.


Huset er på én gang et kulturelt aktivitetscentrum og en velfungerende arbejdsplads. Gennem reorganisering og ombygning skabes bedre rum for de enkelte aktiviteter, og en mere hensigtsmæssig indbyrdes placering af de forskellige funktioner. Samtidig skabes rum for flere krydsfelter og samlingspunkter, der kan binde husets mangfoldige liv sammen, så nye møder og aktiviteter på tværs kan opstå.

Luk vinduet

Fakta: Kulturcenter Mariehøj

Projektnavn: Kulturcenter Mariehøj i Rudersdal kommune

Type: 1. præmie i Indbudt konkurrence 2009.

Størrelse: 800 m2 nybygning samt renovering af ca. 3000 m2

Bygherre: Rudersdal Kommune

Totalrådgiver: Sophus Søbye Arkitekter

Samarbejdspartnere:

Arkitekt: We Arkitekter.

Ingeniør: Øllgaard Rådgivende Ingeniør

Landskab:  Masu Planning

 

Flerbrugerhus for DDS søndermarken


At skabe en bygning der via hovedgrebet indkapsler de væsentligste fordringer for menneskelig udvikling.

At skabe et nyt og moderne spejderhus til DDS Søndermarken, samt give flere borgere fra Frederiksberg mulighed for at udfolde sig. Hvad enten det er til et foredrag i aftenskolen eller at man mødes til den ugentlige løbetræning på trappen eller til gourmetaften i køkkenet med gæstekok fra restaurant NOMA

Luk vinduet

Fakta:

Projektnavn: Flerbrugerhus for DDS Bag Søndermarken

Størrelse: 600 m2

Pris: 9 mio. kr.

Bygherre: DDS Søndermarken

Landskab: Sophus Søbye Arkitekter

Ingeniør:

Status: Under opstart.


 


Luk vinduet


 

Pulsen - fremtidens bæredygtige multihus


Social og økonomisk bæredygtighed er et par af de temaer, der har inspireret os i udarbejdelsen af dette projekt.

Vi har fokuseret på at skabe en bygning, der gennem sin arkitektur og rumlige disponering, er i stand til at definerer en ny og egen identitet for borgerne i Balling.

En bygning der kan fungere som såvel udgangspunkt som slutpunkt i et kredsløb af sportslige og kulturelle aktiviteter, og som derved skal repræsentere Ballings nye hjerte.

Hjertet skal være en stor park, som indeholder egenskaber fra både by og land.

Ved etableringen af Pulsen og en dertilhørende ændring i landskabet, søger vores forslag at skabe et nyt tyngdepunkt i byen.

At bygge rammerne for nye og forskelligartede, kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter, som tilføres den eksisterende Balling Hal.Luk vinduet

Fakta.

Projektnavn: ¨Pulsen - fremtidens bæredygtige multihus¨

Type: Åben projektkonkurrence

Størrelse: 3790 m2   

Pris: 30 mio. kr.    

Bygherre: Balling kommune & Lokale og anlægsfonden

Samarbejdspartner: David Vega y Rojo M.A.A.

Landskab: Sophus søbye Arkitekter M.A.A. & David Vega y Rojo M.A.A.

Medarbejdere: Salva Quiles Palanca Arkitekt, Francisco de Paula Mateu Puchades Arkitekt, Jose Carlos de Salva Arkitekt MSA, Lotte Mattelaer Arkitekt

Status: 3 præmie.


 


Luk vinduet


 


Luk vinduet


 


Luk vinduet


 


Luk vinduet


 

Privat sommerhus i Odsherred.


Det nye sommerhus er en længebygning der spænder på tværs af grunden. Huset fremstår i sortmalet træbeklædning med liste tagpap.


Husets facader imod nord (Nekseløvej) og syd vil skifte imellem sortmalede træpaneler og vinduespartier. Der er udhæng på begge facader på 470 mm.

Langs nordfacade etableres der en træterrasse i hårdttræ i husets længde.


Gavle vil fremstå i sortmalet træbeklædning med et enkelt vindue i hver.

Huset opføres med saddeltag med en taghældning på 25 grader.


Luk vinduet

Fakta:

Projektnavn: Privat sommerhus i Odsherred.

Størrelse: 100 m2   

Pris: 1,3 mio. kr. eksl. grund.

Bygherre: Familien Søbye og Pilegaard Larsen

Landskab: Sophus Søbye Arkitekter M.a.a.

Ingeniør: Ingeniørfirma

Status: Opført


 

Spejderlejr, Ny Ingeborg ved Roskilde Fjord.


Visionen er at skabe en bygning der via hovedgrebet indkapsler de væsentligste fordringer for menneskelig udvikling. At skabe en ny og moderne spejderlejr til FDF Hvidovre, en fugl Fønix, der skal være med til at styrke og videreudvikle en lang tradition og historie for lejrliv i Danmark.


Ny Ingeborg placeres stort set, hvor den nedbrændte bygning tidligere lå. På grundens højdedrag med en fantastisk udsigt udover fjordlandskabet fra de primære opholdsrum. Det store åbne areal grunden har i dag på det øvre plateau, er afgrænset af store træer, der danner ryg til græsfladen. Vores ide med bygningen og de landskabelige tiltag vi foreslår er, at give grunden flere intime steder, der særligt tilgodeser at grunden også føles ¨tæt¨ når der er færre mennesker forsamlet på stedet.


Download printbar version

Luk vinduet

Fakta:

Projektnavn: Spejderlejr, Ny Ingeborg ved Roskilde Fjord.

Type: Indbudt konkurrence 2009.

Størrelse:  600 m2 under tag og 500 m2 gårdrum inkl.  overdækkede arealer.

Pris: 10. mio. kr.

Bygherre: FDF spejder fra Hvidovre.

Landskab:  Sophus Søbye Arkitekter M.A.A

Medarbejdere:  David Vega y Rojo Arkitekt M.A.A,  Louise Steffansen Arkitekt M.A.A, Karsten Hammer Hansen Arkitekt M.A.A, Dorota Beres Arkitekt M.A.A.

 

Vejen idrætscenter:


PROJEKTET

Vejen Idrætscenter står foran en spændende og unik udvidelse både arkitektonisk og aktivitetsmæssigt. Sophus Søbye Arkitekter M.A.A og Arkitekterne Vejen A/S har i fællesskab ændret et almindeligt Hal 4-projekt til et projekt der gør, at vi får en unik forbedring af centrets samlede faciliteter. De nye tilbygninger er:


" En bevægelses- og springhal

" En multianvendelig folkesal

" Et åbent indgangsparti med aktivitets- og opholdsområder


Det nye indgangsparti vil i sammenhæng med forhallen skabe et åbent miljø direkte til kælderetagen og dobbelthallen og skabe en fysisk tilgængelighed der gør, at centrum i centret er udgangspunktet for nemt at finde de faciliteter og områder Via de store glaspartier i alle områder får vi diagonale synsvinkler gennem hele centret og visuelt vil kunne se direkte fra spinninglokalet til springhallen og fra 3-meter vippen gennem folkesalen.


Luk vinduet

Fakta

Projektnavn:

Type:

Størrelse:

Pris:  

Bygherre:

Samarbejdespartnere:

Landskab:

Ingniør:

Status: Opført.

Publiceret:

 

Kommer snart.

Luk vinduet


 

Spejderhuset Hindemosehus


Det nye spejderhus i Odense er bygget som to selvstændige bygninger bundet sammen afen lukket gård på ca. 200 m2. Den ene bygning på cirka 200 m2 indeholder tipi (fælles samlingsrum), café, moderne køkken samt to toiletter med adgang udefra. Den anden bygning er på knap 100 m2 og indeholder patruljelokaler til de ældste spejdere

samt leder- og administrationslokale. Gårdrummet (Basecampen) imellem bygningerne

er delvist overdækket med limtræsbjælker der spænder fra side til side. Konstruktionen

er udført så det er muligt at lave lejlighedsvis overdækning. Her kan etableres udendørs

værksted, og en stor del af året kan de store fællessamlinger holdes her.

Huset er opført med insitu-støbte sandwichvægge i op til fire meters højde med indvendig bræddeforskalling og udvendig pladeforskalling.Den mindste bygning med skråt tag udføres med grønt tag af mosser og ekstensive vækster (er endnu ikke udført) Det andet er med sort tagpap. Afvandingen af tagene ledes synligt ned langs facaderne via recesser i beton med zinkforringer.

Luk vinduet

Fakta:

Projektnavn: Fremtidens spejder og friluftshytte, Hindemosehus.

Type: 1. præmie i indbudt konkurrence.

Størrelse: 280 m2 under tag og 200 m2 lukket gårdrum.

Pris: 4. mio. kr.

Bygherre: Stjernegruppe i Odense og Lokale og anlægsfonden.

Landskab: Sophus søbye Arkitekter M.a.a.

Medarbejdere: Mads H. Lund M.a.a. og Jørn Jensen M.a.a.

Ingeniør: Rostgaard A/S.

Status: Opført.

publiceret: Arkitektur DK, nr. xx, Arkitketen.

Priser: Beton in-situ prisen 2008.

Odense kommunes præmiereing for godt og smukt byggeri 2008.

 

Hadsten - fremtidens idræt - og kulturbyggeri - et forsamlingshus.


Projektet har sit udspring i en International arkitektkonkurrence udskrevet i dec. 1998 af Lokale- og Anlægsfonden samt Hadsten Kommune, under titlen Fremtidens idræts- og kulturbyggeri - et Forsamlingshus.


Hovedintentionen er at skabe et nyt by og parklandskab på langs og tværs af Lilleåen og Skanderborgvej i Hadsten centrum . Et landskab sammensat af forskellige pladser, der i kombination med et nyt idræts og forsamlingshus ,skal tilbyde og opfordre til mangeartede stemninger og aktiviteter.


Byggeriet bliv instillet til Mies Van Der Rohe prisen i 2002.

Udstillet på Charlottenborgs.


Download printbar version

Luk vinduet

Fakta

Projektnavn: Fremtidens idræts- og kulturbyggeri i Hadsten.

Type: Åben international konkurrence 1999.

Størrelse: 2500 m2   

Pris: 30 mio. kr.    

Bygherre: Hadsten Kommune og Lokale og anlægsfonden

Samarbejdespartnere: Klaus Toustrup arkitekt M.a.a.

Landskab: Sophus søbye og Klaus Toustrup.

Ingniør: Ingeniørfirma Søren Jensen A/S

Status: Opført.

Publiceret: Arkitektur DK, nr. xx, arkitetkten nr. xx, Phadon xx

 

¨Nyt liv i gamle haller¨


Det moderne idrætshus er et sted, der samler mennesker. Det er et sted, hvor hele lokalsamfundet kan mødes til forskellige arrangementer. Huset skal være indbydende og opfordre til aktivitet for alle i området - unge og ældre, dem der vil have et sted, at hænge ud og for dem der har en travl hverdag. Det er et hus, der passer til konteksten og et hus, der kan tilpasses udviklingen.


Huset er en opgradering af den lokale idrætshal. Der er lagt vægt på, at åbne huset op og at skabe en tættere kontakt mellem inde- og udearealer. Det er et koncept, der kan tilpasses efter behov, hvor den eksisterende hal får tilføjet nye muligheder og kvalitet.


Husets koncept er åbenhed og rumlighed. Det er en opgradering af eksisterende rammer, hvor ude- og indearealer flyder sammen, og hvor forskellige aktiviteter kan foregå ved siden af hinanden

samtidigt. Bygningen holdes som udgangspunkt inden for grænsen af en standardhal, men twistes så indgangen fungerer som imødekommende element, hvor der er udsigt hele vejen ind i sportshallen. Bygningen bliver trukket om hjørnet af endnu et twist i en trappe, der løber ned i en udendørs sportsplads, som gennem store hejseporte flyder ind i hallen.

Luk vinduet

Fakta.

Projektnavn: ¨Nyt liv i gamle haller¨

Type: indbudt konkurrence 2008.

Størrelse: xx m2   

Pris: 10 mio. kr.    

Bygherre: Lokale og anlægsfonden

Landskab: Sophus søbye Arkitekter M.a.a.

Medarbejdere: Ann Christensen M.a.a.

Ingniør: Ingeniør: Rostgaard A/S.

Status: Ikke opført. 

Spejderhus i Næstved.

Hvad virker bedst? Spejderhuset eller en spejderlejren?

Hver har de deres fordele, som vi skitsere på følgende måde.


Huset:

-Klar indadvendt ramme

-Tæthed

-God forbindelse mellem inde aktiviteter

-Logisk organisering

-enhed

-Afgrænsning til naturen

-Adskillelse mellem ude og inde aktiviteter


Lejeren:

-Naturen er en del af lejeren.

-Det grønne rum er det samlende

-Mulighed for at gå gennem lejeren, uden at

skulle gennem huset.

-Udendørs aktiviteter midt inde i lejeren

-Mangler den samlende effekt, der skaber koncentration

indadtil

-Løs strukturering af de enkelte funktioner

-Uklar


Hvad nu hvis man kunne lave et hus der var både/og!

Altså både havde spejderhusets og spejderlejrens

kvaliteter på samme tid!


Luk vinduet

Fakta.

Projektnavn: Spejderlejr, Ny Ingeborg ved Roskilde Fjord.

Type: Indbudt konkurrence 2008.

Størrelse: 300 m2 under tag og200 m2 delvist overdækket gårdrum.

Pris: 4. mio. kr.

Bygherre: FDF spejder Næstved

Landskab: Sophus Søbye Arkitekter M.A.A

Medarbejdere: Jesper Kort M.a.a.

Status: Ikke opført:

 

Sommerhus i Månedalen.


Grunden: En Lysning - At være omringet af buske og høje træer - fornemmelsen af at være lukket inde med udsigt til skoven - det skrående landskab giver karakter og skaber bevægelse - huset ligger midt på grunde midt mellem - oppe og nede.

Cirklen: 360º kontakt til omgivelserne - cirklen omkranser beboelsen som et samlende element - huset har hverken forside eller bagside men en samlet facade.

Terrænet: Grundens skrående terræn er en del af det større landskab, hvis bevægelser grundlæggende er formet tilbage i istiden - fundamentet nivelleres i forhold til landskabet, så det skrående terræn bliver en del af huset.

Luk vinduet

Fakta:

Projektnavn: Privat sommerhus i Månedalen.

Størrelse: 100 m2   

Pris:

Bygherre: Privat

Landskab: Sophus Søbye Arkitekter M.a.a.

Status: Under opførelse.


 

Tante Andantes Hus i Ebeltoft


Tilgangen til Tante Andantes Hus sker via parkerings pladsen der samtidig muliggør parkering i forbindelse med Ebeltofts kommercielle centrum. Bygningen ligger placeret på et eksisterende plateau, hvilket skaber en overordnet landskabelig bearbejdning, som giver mulighed for at placere hoved-volumenet i skråningen på grunden. Bygningen sammenbindes med skråningen ved at have en gennemgående infrastruktur, der forbinder det nedre niveau med tagfladen der er en kontinuert forbindelse med det bagved-liggende landskab.

Omkring bygningen er der placeret andre aktivitets-områder såsom nyttehaver for børnene, dagpleje, skøjetebane og på skråningen kan der kælkes og leges med mere midlertidige elementer.

Bygningens overordnede disponering er en integrering af specifikke legerum samt mere fleksible områder der muliggør en række forskellige aktiviteter.

Luk vinduet


 


Luk vinduet

Søborg Torv

 
Profil / 
Projekter / 
Nyheder / 

Kontakt / 

SOPHUS SØBYE ARKITEKTER ApS.


Stifter og indehaver af Sophus Søbye Arkitekter har bred erfaring med design og gennemførelse af komplekse projekter. Med mere end 10 års erfaring fra Danmarks største arkitektfirmaer, samt præmierede projekter i eget navn.


Sophus Søbye vandt i 1999 sammen med kollegaen Arkitekt Klaus Toustrup m.a.a 1. præmie i den internationale konkurrence om opførelse af fremtidens idræts- og kulturhus i Hadsten. Projektet blev realiseret med Søbye og Toustrup I/S som totalrådgiver.

Byggeriet blev i 2002 nomineret til Mies Van Der Rohe prisen. Byggeriet er desuden publiceret i en række internationale tidsskrifter og magasiner.


Sophus Søbye vandt i 2005, 1. præmie i en indbudt konkurrence om opførelsen af fremtidens spejder og friluftshytte i Odense. Projektet blev realiseret med Sophus Søbye Arkitekter M.a.a som totalrådgiver.

Byggeriet er blevet præmieret med beton In-situ prisen 2008 og Odense kommunes arkitekturpris for smuk og godt byggeri. Byggeriet er publiceret i en række tidsskrifter og magasiner.


Ved siden af gennemførte projekter i eget navn har Sophus Søbye været ansat og sagsansvarlig på en række af Danmarks førende tegnestuer. C.F. Møllers tegnestue, 3XN, PLOT Arkitekter, BIG arkitekter og Entasis arkitekter


Sophus Søbye Arkitekter har et stort fagligt netværk. Hvilket gør, at vi altid sammensætter det bedste team til hver opgave.


Sophus Søbye Arkitekter tilbyder arkitektrådgivning på alle niveauer og skalaer. Vi besidder kompetencer indenfor udvikling af konceptuelle ideskitser, programmering og projektering, bæredygtighed, økonomi, byggestyring og tilsyn.


Download printbar version

Nyheder.


Her kan man læse de seneste nyheder og holde sig opdateret om firmaet.


20112010 oktober

Sophus søbye Arkitekter vinder i samarbejde med JN arkitektur, 1. præmie i opgaven om en udvidelse til Vejen gymnasium. udbygningen består af et afsnit med 4 normalklasser. Yderlig to klasser bygges som etape 2. Projektet skal være klar til indflytning til skolestart, August 2011. Projekteringen er opstartet.


2009

Vejen Idrætcenter er indvidet.

Vejen Idrætscenter har fået en unik udvidelse både arkitektonisk og aktivitetsmæssigt. Sophus Søbye Arkitekter M.A.A og Arkitekterne Vejen A/S har i fællesskab ændret et almindeligt 4 Hal projekt til et projekt der gør, at vi får en unik forbedring af centrets samlede faciliteter.

Det drejer sig om en imponerende udbygning af Vejen Idrætscenter, der har åbnet og lysnet centeret og gjort det langt mere indbydende at opholde sig i.

Se billeder under projekter.
2009

Sophus Søbye Arkitekter og VESTHARDT ARKITEKTER vinder sammen med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S renovering af Branbrandhallen i Århus.

Anlægsum ca. 10 mio.


2009

Sophus Søbye Arkitekter og VESTHARDT ARKITEKTER er sammen med Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S blevet prækvallificeret af Arhus Kommune, Sport & Fritid til konkurrencen om Renovering af Brabrandhallen.

Opgaven omfatter projektering og udbud af anlægs- og byggeopgaver i totalrådgivning i forbindelse med renovering af Brabrand Hallen inklusive energimæssige forbedringer og modernisering af adgangsforholdene.

www.vesthardt.dk

www.sj.dk


De øvrige teams er:

Poulsen & Partnere A/S og TRI-CONSULT A/S

Cubo Arkitekter A/S og Bascon A/S

Friis & Moltke A/S og Grontmij/Carl Bro A/S

Moe & Br0dsgaard A/S og KPF Arkitekter AS.


2009

Sophus Søbye Arkitekter og Arkitekterne Vejen A/S er blevet prækvalificeret til ny daginstitution for Vejen kommune.2008

Sophus Søbye Arkitekter tegner i samarbejde med Arkitekterne Vejen A/S ny folkesal og springhal til Vejen Idrætscenter. Desuden en omfattende renovering af de eksisterende bygninger.

www.arkitekternevejen.dk

www.vejenic.dk2008

Spejderhuset Hindemosehus kan ses på hjemmesiden

Arkitektur i træ


2008

Sophus Søbye Arkitekter modtager beton In-situ prisen for Hindemosehus. Se pressemeddelsen her.
In-situ prisen 2008 for Hindemosehus. 2008.-Dommerbetænkning.


2008

Sophus Søbye Arkitekter modtager Arkitekturpris fra Odense kommune.

Odense kommunes arkitektur pris 2008 - Dommerbetænkning.


Odense kommunes arkitektur pris 2008 - Kommunens officielle folder


SOPHUS SØBYE ARKITEKTER ApS.


Buen 5

3500 Værløse.


T. +45 26 136 126

M. sophus@ss-ark.dk

W. www.ss-ark.dk